De nieuwe eigen zorgverzekering voor de soevereine vrije mensen

De links en het telefoonnummer hieronder:

www.artabana.nu
https://www.facebook.com/groups/595173807592341/
tel: 06-1727 4607 (op werkdagen tussen 11.00 en 17.00 uur)

 

Een beweging in de sociologie, een sociale beweging, is een diffuus netwerk van groepen mensen en organisaties die sympathie hebben voor een bepaald ideaal en doel, met name om een verandering te bewerkstelligen, dan wel de activiteiten die door een dergelijk netwerk worden ondernomen.
Leden van een beweging hebben een gemeenschappelijk doel en een gedeelde overtuiging maar daarbinnen bestaat vaak variatie.
Daarnaast zijn er de subculturele bewegingen, zoals de op kleinschaligheid en leefgemeenschappen gerichte groepen.
Hieronder voegen wij ons, als beweging van de Soevereine Zeeuwen in Zeeland.

Een mens en een persoon zijn niet gelijk. Een mens is een natuurlijke entiteit (van vlees en bloed). Een persoon is een juridische entiteit. Het woord ‘persoon’ is een verkorte weergave van natuurlijk rechtspersoon of Natuurlijk Persoon. Feitelijk is de persoon een Stroman of een Handelsfictie, zoals we zo gaan uitleggen.

Op het moment dat een baby door de ouder(s) bij de Burgerlijke Stand van de geboortegemeente wordt aangegeven, wordt voor deze mens via de inschrijving in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) een Natuurlijk Persoon gecreëerd. Die Natuurlijk Persoon is “eigendom” van de Staat. Met alle belastingverplichting van deze Natuurlijk Persoon als onderpand leent de Staat vervolgens vele honderdduizenden euro’s op de kapitaalmarkt. Vanaf dat moment is de persoon feitelijk een slaaf van de staat. Vandaar dat ieders persoonsnummer aangeduid als Burger Service Nummer (BSN) feitelijk een Burger Slaven Nummer is.

Er is een juridische procedure ontwikkeld waarmee een mens het eigenaarschap van zijn Natuurlijk Persoon claimt. Klik hier voor een uitleg van deze procedure. Na afloop hiervan is de Staat niet langer eigenaar van de Persoon in kwestie, maar de betreffende mens zelf. En daarmee wordt het grondrecht op soevereiniteit voor de mens in kwestie ook van toepassing voor de persoon.

Velen beweren dat het claimen van de eigen soevereiniteit niet nodig is of zelfs een wassen neus zou zijn. Als mens hoef je de eigen soevereiniteit inderdaad niet te claimen, maar als persoon is er geen enkele sprake van soevereiniteit zolang deze nog eigendom is van de Staat. Dat is de kern van deze zaak!

De mens, als nieuwe eigenaar van zijn of haar Natuurlijk Persoon, is niet verplicht alle contracten die de Staat via het onderpand van deze persoon is aangegaan, over te nemen. Na de eigendomsoverdracht kan de Staat ook niet langer handel drijven in naam van deze persoon zonder toestemming van jou als nieuwe eigenaar. Ook kan de Staat via haar vertegenwoordigers (ambtenaren, politieagenten, belastinginspecteurs, etc.) de Persoon nergens meer toe dwingen. Alleen als de soevereine Mens handelt in strijd met de universele grondrechten, is deze Mens strafbaar!

Naarmate meer mensen het eigendom van hun Natuurlijk Persoon hebben geclaimd, zal er een nieuwe invulling kunnen gaan ontstaan van het openbaar bestuur. Hoe dat eruit zal gaan zien, is lastig te voorspellen. Wel kunnen we met zekerheid zeggen dat daarin geen enkele ruimte zal zijn voor alle misstanden die binnen het huidige openbaar bestuur ruim baan hebben gekregen.

Utrecht, zondag 19 februari 2012