Over ons

We ondersteunen elkaar in het proces van het leven buiten de matrix.
Om uit een hiërarchisch systeem te komen is het belangrijk om je er bewust van te zijn in hoeverre dat systeem voor jou persoonlijk je vrijheid aantast en je belemmert in je groei.
Dat is voor iedereen anders; geen mens is immers gelijk. Ieder van ons, religieus of atheïst, geeft daar op zijn of haar eigen wijze invulling aan. Wat je ook kiest.
Om een zo volwaardig mogelijk leven in verbinding met de natuur en zijn medebewoners te bewerkstelligen is ons gemeenschappelijk gegeven dat het op een vredelievende wijze gebeurt.

Bijeenkomsten

Het is fijn om met gelijkgestemde mensen bij elkaar te komen.
We bespreken wat ons hart raakt, hoe we om kunnen gaan met wat ons door de overheid ( roverheid ) aan onwaarheden wordt voorgeschoteld; wat rechtspositioneel klopt en wat niet klopt.
Welke positieve oplossingen er zijn te bedenken om rechtmatig te handelen. Breed uiteenlopende thema´s worden besproken: van belastingdienst, de economie, koningshuis tot de liefde voor de aarde.
Eigenlijk is elk thema denkbaar.

De vrije mensen van zeeland, komen iedere 3 maanden op vrijdagavond 19.30 uur bijeen, in Middelburg.
De bijeenkomsten zijn vrijblijvend.
Wel wordt een kleine bijdrage van iedereen gevraagd om de gehuurde ruimte te kunnen betalen.
We nodigen u van harte uit.