Vrijheid

Wij, de soevereine vrije zeeuwen, zijn mensen die streven naar vrijheid die geldt  voor iedereen.

Het geboorterecht van de mens.

Ieder mens heeft het geboorterecht om de volheid en de vreugde van het leven in zijn totaliteit te genieten.
Om te groeien, te gedijen, om zijn ware kracht te ervaren die in hem  of haar zelf huist.
In plaats van het proces van de ontdekkingstocht naar je ware zelf te stimuleren wordt het tegengewerkt door de normen die door hogerhand de maatschappij in zijn geslingerd om de bevolking in het gareel te kunnen houden.
In de rijkere delen van de wereld duurt het onderwijs niet voor niets 12 jaar. Op school worden we bijgeschaafd, we leren dat het de normaalste zaak van de wereld is dat er een hiërarchie is in de samenleving; het onderdanige gedrag wordt aangeleerd.
Iemand anders zou belangrijker zijn dan jij bent. Ook wordt je aangeleerd dat als we niet doen wat wordt bepaald, je straf verdient.
De overheid heeft daarmee het monopolie van macht gekregen, die het gebruikt om ons te belasten en te controleren ongeacht of we het daar wel of niet mee eens zijn.

Nil volentibus arduum

In de samenleving van nu komt dit niet tot uiting.
Door een elite wordt onze vrijheid aan banden gelegd. Deze groep bepaalt hoe iedereen zich zou moeten gedragen zodat het huidige financiële systeem in stand gehouden wordt.
U raadt al wie de bedenkers zijn van de leus dat we in een vrij land leven. Je moet wakker zijn om te zien dat deze vrijheid in werkelijkheid het tegenovergestelde inhoudt; We worden juist aan banden gelegd en beperkt in onze ontwikkeling.