Wat kunt u zelf doen?

Hoe kunt u zelf aan de samenleving een bijdrage leveren die de vrijheid van alle mensen ten goede komt.
Hier volgen enkele suggesties: 

Gezamenlijke oplossingen:

- Het niet stimuleren van centrale banken
- Belastinggelden terugtrekken
- Ontwikkeling van onafhankelijke valuta stimuleren
- Internationale belastingen weigeren

Individuele oplossingen:

- Probeer meer te weten te komen over onderwerpen die de mens belemmeren te groeien; werk het uit en kom samen met andere gelijkgestemden
- Het ondersteunen van alternatieve betalingsmiddelen
- Verantwoord kopen en investeren
- Het steunen van initiatieven die de centrale bank willen ontmantelen
- Het steunen van een open en eerlijk internet
- Het ondersteunen van onafhankelijke media
- Het kiezen voor biologische GMO-vrije landbouw
- Het meedoen aan kritische massa acties
- Betaal waar mogelijk met contant geld
- Stem niet bij verkiezingen; door niet te stemmen ondersteunt u het huidige economische systeem niet